Fastighetsenergi 9-10 april 2025

Arena för framtidssäkrade byggnader

Energifrågan och optimerade system är centrala för alla som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter – både för att minska klimatpåverkan, spara ekonomi och skapa robusta, framtidssäkrade lösningar. Vi sätter fokus på värdeskapande, hållbara och praktiska lösningar som kan användas idag.

Fastighetsenergi är en konferens mellan installatörer, innovatörer, beslutsfattare, teknikkonsulter och fastighetsägare.

Välkommen i april 2025 för att utforska hur vi kan skapa mer hållbara och framtidssäkrade byggnader.

Bli partner

Vill ert företag dela med er av kunskap och lösningar som kan förbättra ekonomi och prestanda för befintliga såväl som nybyggda fastigheter?

Partnerpaket

Program 2023

Ta del av programinnehåll och talare under Fastighetsenergi 2023

Till konferensprogrammet

Partnerlista 2023

Träffa våra partners - de främsta experterna på området.

Läs mer

Tema i programmet:

Finansiering

Öka fastighetens värde genom energisatsningar
Certifieringar, förbrukning och optimering av energi påverkar finansieringspotential och fastigheters värde mer än någonsin. Vi möter experterna som vet hur du blir mer attraktiv för banker, investerare och hyresgäster och därmed ökar dina intäkter.

Innovationer

Minska svinnet och öka kontrollen
Smart teknik kan ge sänkta fastighetskostnader och säkra driften. Här tar du del av den senaste utvecklingen och får tips om hur du ska prioritera och vad du måste tänka på inför en investering.

Regelverk

Direktiv, standarder och lagar du måste ha koll på
Vi får reda på vad som är på gång politiskt och de senaste energibesluten som påverkar fastighetens system. Vi går igenom krav men också möjligheterna inom energistöd, klimatdeklarationer, EU-direktiv.

Partnerskap

Skapa bättre värde tillsammans
För att digitala system ska arbeta bra tillsammans måste också människorna jobba väl ihop. Lär dig mer om kundbeteende, samverkan, hur relationer kan verka till din fördel och hur du tillsammans med andra kan skapa något som ni alla vinner på.

Nyhetsbrev

Håll mig uppdaterad på Fastighetsenergis nyheter och aktiviteter.

 

Medarrangör: 

in 


Samarbetspartner: 

eef


Huvudpartner: 

camfil


Mediapartner: 

aktuella byggen