byggnad abstract

Fastighetsenergi, 25 april 2023

Arena för framtidssäkrade byggnader

Energifrågan och optimerade system är centrala för fastigheters värde. Att minimera svinnet och hitta de smartaste lösningarna kan bli avgörande. Stockholmsmässan i samarbete med Installatörsföretagen bjuder nu in till ett möte med Sveriges främsta experter och innovatörer inom fastighetsenergi.

Här får du ta del av kunskap och lösningar inför energirelaterade beslut som kan förbättra ekonomi och prestanda för såväl befintliga som nybyggda fastigheter. Vi sätter fokus på värdeskapande, hållbara och praktiska lösningar som kan användas idag.

Välkommen till en mötesplats mellan installatörer, innovatörer, beslutsfattare, teknikkonsulter och fastighetsägare.

Delta som partner - läs mer här »

Finansiering

Öka fastighetens värde genom energisatsningar
Certifieringar, förbrukning och optimering av energi påverkar finansieringspotential och fastigheters värde mer än någonsin. Vi möter experterna som vet hur du blir mer attraktiv för banker, investerare och hyresgäster och därmed ökar dina intäkter.

Innovationer

Minska svinnet och öka kontrollen
Smart teknik kan ge sänkta fastighetskostnader och säkra driften. Här tar du del av den senaste utvecklingen och får tips om hur du ska prioritera och vad du måste tänka på inför en investering.

Regelverk

Direktiv, standarder och lagar du måste ha koll på
Vi får reda på vad som är på gång politiskt och de senaste energibesluten som påverkar fastighetens system. Vi går igenom krav men också möjligheterna inom energistöd, klimatdeklarationer, EU-direktiv och LoU.

Partnerskap

Skapa bättre värde tillsammans
För att digitala system ska arbeta bra tillsammans måste också människorna jobba väl ihop. Lär dig mer om kundbeteende, samverkan, hur relationer kan verka till din fördel och hur du tillsammans med andra kan skapa något som ni alla vinner på.

Tekniktävling

Smarta och användarvänliga verktyg för energiuppföljning bidrar till att uppnå organisationens egna energieffektiviseringsmål »

Läs mer »

Nyhetsbrev

Håll mig uppdaterad på Fastighetsenergis nyheter och aktiviteter.

Medarrangör:

Samarbetspartner