anna denell

Vasakronans Anna Denell till Fastighetsenergi 2023 – så hänger hållbarhet och lönsamhet ihop

2023-01-27

Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell vet hur fastighetsbolag kan få hållbarhetssatsningar att bli en del av företagets lönsamhet. På Fastighetsenergi 2023 delar hon med sig av hur hållbarhet och ekonomi hänger ihop i praktiken och hur Vasakronan blev ett av de fastighetsbolag som andra sneglar på.

Spektakulära återbruksprojekt har blivit ett av Vasakronans signum och strategin om att vara främst på hållbarhet är uppenbar. Men satsningen är mer ambitiös än bara spektakulära enskilda projekt, den är i högsta grad affärsstrategisk för hela företaget.

– För oss är hållbarhetssatsningarnas lönsamhet uppenbar. Vi ser ökad efterfrågan från kunder, våra fastigheter värderas högre och vi får bättre ränta från bankerna. Inte minst bidrar energieffektiviseringen till detta, berättar Anna Denell, som de senaste tio åren varit hållbarhetschef på Vasakronan och dessförinnan haft andra positioner inom bolaget.

Vasakronan prioriterar mötet med branschen på Fastighetsenergi 2023, bland annat för att sporra fler till att se vinsterna med att satsa på hållbarhet.

– Vi vill inte bara öka hållbarhetsmedvetandet inom den egna organisationen.
Vi har valt att satsa och våga gå först. Ibland når vi inte upp till vårahögt uppsatta mål men vi lär oss mycket längs med vägen. Dessa lärdomar hoppas vi kan inspirera branschen som helhet, menar Denell.

Vasakronan ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett bestånd värderat till cirka 194 miljarder kronor. Deras val påverkar hur många väljer att handla.

– Inom fastighetsenergi vill till exempel inspirera andra att gå längre än att köpa klimatneutral energi, vi alla måste även få ner energianvändningen. Vasakronan vill dessutom bli mer självförsörjande. Vi installerar egen energiproduktion samt lagring för att nå våra uppsatta energimål. På Fastighetsenergi 2023 ser jag fram emot att berätta om hur vi gör detta och förhoppningsvis inspirera andra till idéer om hur de ska kunna ta sitt energieffektiviseringsarbete framåt, avslutar Denell.