Styr fläktar och ventilation efter fastighetens verkliga behov

Energikostnaden är en av de största utgifterna för en fastighetsägare, varför en reducering innebär stora ekonomiska vinster. I vår monter visar vi verktyg som hjälper dig som förvaltare att reducera energiförbrukningen för fastighetens ventilation så långt möjligt, med ett samtidigt upprätthållet inomhusklimat. Enkelt sagt; styr fläktar och ventilation efter det verkliga behovet. Till exempel är ventilationsbehovet i ett bostadshus inte konstant. Det varierar bland annat med årstiden och de boendes verksamhet, t.ex. matlagning. Under den kalla årstiden är ventilationsbehovet mindre på grund av att uteluften har låg luftfuktighet. Det finns därför en mängd tilltag för att minska ventilationssystemets energiförbrukning, vilket du kan sköta med en digital lösning. Som världsledande inom fläktar och ventilation har vi på ebm-papst lång erfarenhet och stor kunskap, som vi gärna delar med oss av. Välkommen förbi vår monter!