Ecoclime Group AB

Vi finns i monter T:04

Ecoclime Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom molnbaserad automation, cirkulär energi, ventilation och elteknik för fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för hyresgäster.

Vår vision är ”Zero emission buildings” – fastigheter som är självförsörjande av termisk energi.

Vi är en helhetsleverantör som hjälper kunder att minska energianvändningen i sina fastigheter. Genom en kombination av unika tekniska lösningar och ledande tjänster gör vi fastigheter smarta, nyttjar förnybara energikällor och återvinner energi i fastigheternas närhet – samtidigt som vi förbättrar inomhusklimatet.

Resultatet ger våra kunder framtidssäkrade och hållbara fastigheter. Miljöcertifiering och låg energianvändning ökar fastighetsvärdet, kassaflödet och möjligheter till marktilldelning. Det öppnar även för grön finansiering och stärkt attraktionskraft
från investerare.

Varumärken

 • Evertherm
 • Ecocloud

Bilder

 • Evertherm - återvinner värme ur spillvatten

  Evertherm - återvinner värme ur spillvatten Världens mest effektiva lösning för återvinning av värme i spillvatten
  Ta till vara på outnyttjad energin i spillvattnet med en världsledande lösning från Ecoclime. Patenterad teknik med garanterade och validerade resultat ger ett förbättrat driftnetto, ökat fastighetsvärde och minskad klimatpåverkan. Länk till produkten »

 • Ecocloud

  Ecocloud Med Ecocloud samlar ni alla tekniska system i
  en lösning. Smart optimering minskar energiförbrukningen
  och skapar en bättre komfort.
  Och ni får en enkel och överskådlig bild över
  hur fastigheten presterar – i realtid. Länk till produkten »

Filmer

Kontakt

Ecoclime Group AB

Svärdvägen 19 182 33  Stockholm Sverige