Joakim Nilen, produktchef hos Kiona Foto: Kiona/PrathanChorrungsak - Getty Images

Innovationer inom fastighetsenergi – SaaS-bolagen tar plats

2023-01-27

Fastighetsenergi 2023 – arenan för framtidssäkrade byggnader, arrangeras av Stockholmsmässan den 25 april 2023. Möt en av de partners som kommer visa upp sina innovationer, SaaS-bolaget Kiona.

Fastighetsenergi 2023 – arenan för framtidssäkrade byggnader möjliggör för aktörer på energimarknaden att visa upp sina innovationer, inte minst för branschens SaaS-företag. SaaS är en distributionsmodell för mjukvaruprogram som i stället för program i datorn är tillgängliga direkt via en webbsida eller app. 

– Fastighetsenergi 2023 öppnar upp för möten med partner och skapande av samarbetsavtal. Det finns en otrolig kreativitet i branschen vilken gör den än hetare och mer aktuell än tidigare, säger Joakim Nilen, produktchef hos Kiona som är en av partnerna under dagen. Kiona säljer system och plattformar för att göra byggnader energismartare.

Energieffektivisering i fokus
Fastighetsbranschen har ett tydligt fokus på effektivisering, dels på grund av den energikris som råder, även för att branschen behöver arbeta långsiktigt för att bromsa klimatförändringarna. 

– Energianvändningen är en stor del i hållbarhetsarbetet och vi strävar efter att koppla upp, visualisera och optimera fastigheter genom att erbjuda öppna, flexibla och oberoende lösningar, säger Nilen.

Fastighetsägare idag har ofta flera olika system i sitt bestånd. 

– Man köper på sig en systemskuld skulle man kunna säga. Det är viktigt att arbeta med digitala lösningar som kan knyta ihop systemen och få en enhetlig bild över beståndet så att man vet vilka fastigheter som skall prioriteras, säger Joakim Nilen.

Fastighetsenergi 2023 kommer ha ett särskilt hållbarhetsfokus, genom att visa upp smarta lösningar för branschen bidrar dagen till att allt fler får kännedom om grönare och energismarta produkter för fastigheter.