Anders Kallebo

Anders Kallebo, CEO och CO-founder Myrspoven

Anders Kallebo har mångårig erfarenhet av att arbeta med energirelaterade projekt i Sverige och internationellt.

- Varför behöver vi kraftsamla och driva diskussionen kring energieffektivisering av fastigheter? 
”Som många vet så står drift av fastigheter för 30% av det globala koldioxidutsläppen. Elektrifieringen går i snabb takt men omställningen till ett förnybart energisystem skapar också påfrestningar. Vi är tvungna att investera i ny teknik för att effektivisera hur och när vi förbrukar energi i fastigheter, för på så sätt kan fastigheter bli en del av lösningen på energikrisen.” 

- Vad skulle du vilja kommunicera till målgrupperna? 
”65% av fastigheterna som existerar idag kommer även existera år 2050. Det är ett måste att effektivisera energiförbrukning i redan existerande byggnader. Jag vill, tillsammans med en av våra kunder, prata om hur ny teknik inte bara kan spara på planetens resurser redan idag, men också framtidssäkra för att kunna ta del av nya metoder för att göra ytterligare besparingar och effektiviseringar.” 

 Myrspoven