Björn Berggren

Björn Berggren

Björn Berggren är Allmännyttans expert på energifrågor, bland annat arbetar han aktivt med Allmännyttans klimatinitiativ inom energieffektivisering. Björn Berggren har tidigare arbetat som utvecklingsledare där han samordnat och drivit utvecklingsprojekt inom byggnadstekniska installationer. Innan dess var han gruppchef för Skanskas energigrupp och har deltagit i en rad spjutspetsprojekt, bland annat netto-nollenergi-bostäder och kontor i Sverige och internationellt.

 Sveriges Allmännytta