Jörgen Lööf

Jörgen Lööf

Jörgen Lööf är vd för ElectriCITY i Stockholm och har arbetat här sedan 2015 - detta är en innovationsplattform i samarbeta med företag, akademier, myndigheter och engagerade medborgare. 

"ElectriCITY Innovation är en ekonomisk förening som bildades 2014. Organisationen, som är verksam i Hammarby Sjöstad i Stockholm, har som mål att skapa en klimatneutral stadsdel till år 2030.

Verksamheten i ElectriCITY Innovation drivs under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0. Inom organisationen pågår ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt i nära samarbete med företag, forskningsorganisationer och högskolor." (electricityinnovation.se)

 

electricity

hammarbysjöstad