rikard

Rikard Silverfurchef

Rikard Silverfurchef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

"Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Deras uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas." (www.fastighetsagarna.se/)

 

Fastighetsägarna