Stefan Lindsköld

Stefan Lindsköld

Stefan Lindsköld, vd och energikonsult Aktea. 

Aktea startade 2008 med en idé om en energikonsult som prioriterar sänkt energianvändning och bättre inomhusmiljö i de fastigheter och verksamheter som redan finns. Och som jobbar långsiktigt med sina kunder genom att sätta sig in i kundens verksamhet, ha rätt kompetens, ta initiativ och leverera vad som förväntas.
 

aktea