Året svensk inom artificiell intelligens inleder Fastighetsenergi 2023

2023-01-27

Jonas Tannerstad är chef för el och automation på Örebrobostäder. Som 2022 års AI-svensk tar han med sig sina senaste insikter till Fastighetsenergi 2023 – arenan för framtidssäkrade byggnader på Stockholmsmässan den 25 april.

Örebrobostäder har utmärkt sig för att vara på framkant med den digitala utvecklingen inom fastighetssystem och resultatet talar för sig själv. Med stormsteg närmar man sig målet om att från 2007 till 2029 sänka elförbrukningen med 60 procent och värmeförbrukningen med 30 procent.

–  Örebrobostäder har artificiell intelligens som en naturlig del i beslutsunderlag och insikter. 
Det finns många myter om fastighetsautomation som jag skulle vilja avliva, bland annat att det skulle vara dyrt, svårt och komplicerat. Vi ser hur de energieffektivisering som vi gjort verkligen fungerar och gynnar klimatomställningen. Hur det går till kommer jag berätta mer om från scenen på Stockholmsmässan, berättar Jonas Tannerstad,  chef för el och automation på Örebrobostäder.

Örebrobostäders transparens grundar sig delvis i en vilja att bidra till att hela städer ska kunna ställa om, inte minst med klimatmålen i siktet.
 
– Idag finns teknologin för att kunna framtidssäkra sina byggnader på ett helt annat sätt än vad det bara fanns för några år sedan. Fastighetsenergi 2023 blir ett tillfälle att inspirera fler till att se nya möjligheter med effektiva fastighetssystem.

Inspireras av Jonas Tannersted som inledningstalar i T6