Anders Kallebo, myrspoven

Självlärande system – har kan tekniken användas i byggnadsautomation?


Anders Kallebo, Myrspoven

Myrspoven är en svensk start-up som tagit sig an utmaningen att låta fastighetsbranschen ta del av de stora tekniksprång som på senare år skett inom artificiellintelligens. Myrspoven har utvecklat ett system som med hjälp av AI i realtid driftoptimerar komplexa fastigheter. Optimeringen sker inte bara med hänsyn till att ge rätt klimat i byggnaden utan även utifrån den totala mediakostnaden (energi och effekttariffer, returtemperaturer m.m.)

Mer om Anders »

Tillbaka till programmet »