Sander Shuur

Framtidsspaning från Belatchew labs

Belatchew Labs är en studio inom Belatchew Arkitekter som arbetar med experimentella projekt i syfte att undersöka och testa nya metoder samt att finna lösningar på stadens problem, idag och imorgon.

För att säkerställa att företaget ligger i framkant vad gäller innovation och hållbarhet har den experimentella studion Belatchew Labs skapats där svar på samtidens utmaningar undersöks. De visionära projekt som detta har resulterat i har rönt stort internationell uppmärksam­het.

Sander Schuur som är kreativ chef hos Belatchew Arkitekter berättar om t.ex. Strawscraper – en hårig skyskrapa som även fungerar som ett urbant kraftverk och InsectCity/BuzzBuilding som syftar till att göra Stockholm självförsörjande på protein genom urban insektsproduktion.

Mer om Sander »

Tillbaka till programmet »