Stefan Younes

Digital utveckling och nya affärsmodeller, vad finns för möjligheter för fastighetsägare?

Stefan Younes, Fastighetsägarna Stockholm

Affärsmodeller och digital utveckling ur fastighetsägarens perspektiv; nya installationssystem, ny teknik, digitalisering och högt tryck på att minska kostnader för energi; hur använder fastighetsägaren detta för att utveckla sin affär?

Mer om Stefan »

Tillbaka till programmet »