Johanna Lakso

Energisystemet och varför vi behöver göra annorlunda


Johanna Lakso, Power Circle

”Varför behöver vi prata om effekteffektivisering istället för energieffektivisering? Johanna berättar om hur energisystemets förändring till mer förnybar energi flyttar fokus till effekt och kapacitet i elnätet. Kanske behöver elen prissättas annorlunda för att möjliggöra ny flexibilitet och mer el till samhället idag och framöver.”

Tillbaka till programmet »

Mer om Johanna »