smart home

Följ med i utvecklingen ​

Konferensen Framtidsspaning Fastighetsenergi sätter fokus på fastigheter som både använder och producerar energi, så kallade prosumenter. Detta skapar  behov av helt nya tjänster och produkter vilket också innebär nya krav på kunskap avseende teknik, tillämpningar, erfarenheter och regelverk.
 
Vi frågade konferensens moderator Lars Albinsson om vad han ser för utveckling inom fastighetsenergi. Lars som idag arbetar med konsortiet Bygg 4.0 har en 30-årig erfarenhet av att organisera och leda innovationsprojekt för bland annat företag som Volvo, Ikea och Microsoft - där mycket är kopplat till just digitalisering.
 
–  Många stora hus har potential att vara bra energiproducenter. Det sker redan via solpaneler och det är en intressant utveckling, berättar Lars. Istället för att städer ska vara beroende av kraftverk som står för energi så kan utvecklingen bli att städer blir mer självförsörjande och förser sig själva med energi. Det kan till och med bli så att man exporterar energi.  
 
Fastigheter och digitalisering

Förnybar energi eller energiomställningen drivs idag på av den teknikutveckling som sker, vilket skapar nya krav, utmaningar och möjligheter för fastighetsägare.

– Idag är det lätt att tänka på sina hus som ett stort fysiskt komplex av betong men framöver kommer det att blir mer att man ser ett system, tror Lars och fortsätter: Jag tror också att digitalisering på många olika sätt kommer att förändra energiförbrukningen i fastigheten där kanske fastigheterna inte ses som isolerade energiförbrukare utan mer integreras i ett mer intelligent system. Effektstyrning och de digitala systemen kommer att spela en allt viktigare roll för fastigheter.
 
Vad konferensen erbjuder
 
Dagen kommer att erbjuda ett intressant smörgåsbord av nya tankesätt och möjligheter att utveckla väl fungerande och energieffektiva byggnader, samt ge en god inblick i teknikutvecklingen som sker idag och framåt.
 
– Det här området, fastighetsenergi, kommer att genomgå en fascinerande förändring de närmaste åren som kommer att förbluffa oss, det här är ett bra tillfälle att se till att man är med i den här utvecklingen, avslutar Lars.