Persson, Mari-Louise

Erfarenheter från Brf Viva och framtida affärsmodeller

Mari-Louise Persson, Riksbyggen

Brf Viva har utrustats med batterilager, ackumulatortankar och elbilsladdning för lagring av den egenproducerade energin. Riksbyggen berättar om erfarenheter från den första sommaren i drift och vilka möjliga affärsmodeller man ser kring lagringsfrågan.

Mer om Mari-Louise »

Tillbaka till programmet »