mikael karlsson

Effektstyrning av fjärrvärme

Mikael Karlsson, Futurum fastigheter

Futurum fastigheter har goda erfarenheter av att styra effekten på fjärrvärme för sitt fastighetsbestånd. Mikael Karlsson berättar om erfarenheterna, förståelse för affärsmodellen och hur de ser på effektstyrning framöver.

Tillbaka till programmet »