Mihail Chigrichenko

Utvärdering av nya affärsmöjligheter baserade på en dynamisk, decentraliserad energimarknad


Mihail Chigrichenko, Centigo

Marknader för energi och energitjänster som har tidigare varit otillgängliga håller på att öppnas upp för mindre aktörer. Mihail berättar hur blockkedjetekniken gör handeln solel, flexibilitet och andra systemtjänster lönsammare för fastighetsägare och bidrar till ett mer hållbart energisystem.

Mer om Mihail »

Tillbaka till programmet »