klappar

Paneldiskussion

Analys och slutsatser av dagens program

Caroline Ödin, Fabege
Mikael Karlsson, Futurum Fastigheter
Joachim Lindborg, SUST
Jan Thorsson, Vårgårdabostäder
Hans Nyblom, IN