vatten

Fastighetsägarnas nya roll

“energi-prosumenter”

Allt fler byggnader kommer efter hand att bli lokala energiproducenter – att kunna styra och möta kommande effektbehov blir då en strategiskt viktig fråga inom fastighetsförvaltning. Fastighetsägarens nya roll som så kallad prosument skapar behov av helt nya tjänster och produkter vilket också innebär nya krav på kunskap avseende teknik, tillämpningar, erfarenheter och regelverk.

Framtidssäkra effektbehovet i din fastighet

Konferensen Framtidsspaning Fastighetsenergi, som arrangeras av Stockholmsmässan i samarbete med Installatörsföretagen och Aktea den 22 oktober, riktar sig till verksamma inom fastighetsbranschen som exempelvis fastighetsägare, förvaltare, beslutsfattare, byggherrar, installatörer och teknikkonsulter.Konferensen sätter fokus på fastigheter som både använder och producerar energi, alltså prosumenter. Den erbjuder ett smörgåsbord av möjligheter och nya tankesätt för att utveckla väl fungerande och energieffektiva byggnader.

Hans Söderström, projektledare på branschavdelningen hos Installatörsföretagen, vet mer om vad heldagskonferensen kommer att erbjuda.
– Det känns angeläget att fler, och kanske då framför allt små och mellanstora fastighetsägare, får ta del av hur man på ett effektivt sätt kan producera och lagra energi lokalt, och på så sätt själv få kontroll över effekttopparna och minska energikostnaderna.

Hur nära i tiden ligger det här?


– Alla delar finns redan i dag, men på den här konferensen tar vi ett lite större grepp om alla delar. Vi ger exempel på smarta lösningar och vilka möjligheter som finns. Exempelvis kan man energisamarbeta inom samma kvarter, och i en nära framtid spår vi att nya byggnader redan från början kommer att ha solcellsmaterial på fasader och tak.

Vilka utmaningar finns när det gäller denna nya energiteknik?

– Det som fortfarande återstår att lösa är hur man lagrar energi under längre tidsperioder, något som fortfarande är på forskningsstadiet. Här finns stor utvecklingspotential!

Idéer och tips om framtidens energiteknik

Konferensens program vänder sig alltså i första hand till den som vill ha moderna, mer energieffektiva byggnader med lägre driftskostnad. Deltagarna får kunskap om, och förståelse för, strategiska beslut kring energi, effekt och egen energiproduktion. De får med sig konkreta tips, idéer och erfarenheter som direkt kan omsättas i det egna fastighetsbeståndet, samt en god inblick i den teknikutveckling som står för dörren. Dessutom information om de regelverk som gäller eller kan komma gälla kring ämnet.

Parallellt med konferensen arrangeras en utställning med företag som erbjuder tjänster eller produkter som har bäring på byggnadsintegrerad energiproduktion och energisystem.


 

mönster