Chris Barbalis

Om Framtidsspaning fastighetsenergi

Allt fler byggnader kommer efterhand att bli lokala energiproducenter.

Den pågående energiomställningen drivs på av en teknikutveckling som skapar nya möjligheter och nya beteenden, inte minst inom mobilitet. Att kunna styra och möta kommande effektbehov blir en strategiskt viktig fråga i fastighetsförvaltningen. Fastighetsägarens nya roll som s.k. prosument skapar behov av helt nya tjänster och produkter vilket också innebär helt nya krav på kunskap avseende teknik, tillämpningar, erfarenheter och regelverk.

 Vi skapar ett forum med hög kunskapsnivå riktat till verksamma inom fastighetsbranschen. Konferensen sätter fokus på fastigheter som både använder och producerar energi. En nyckelkomponent är att styra fastigheternas och verksamheternas energianvändning för att minska effektbehov för byggnaden. Prissättning av energi baseras mer och mer på effekt och mindre på den faktiska energianvändningen. Konferensen erbjuder ett smörgåsbord av möjligheter och nya tankesätt för att utveckla väl fungerande och energieffektiva byggnader.

mönster

___________________________________________________________________

Hitta hit: Folkungakyrkan, Folkungagatan 90, Stockholm
Hitta hit Google map »
T-bana: Medborgarplatsen │ Pendeltåg: Stockholm Södra │ Buss 66: Nytorgsgatan │ Om Cookies