energieffektivisering

”Värdet av att förstå hur dina tillgångar fungerar - det är framtiden”

Installatörsföretagen engagerar sig i konferensen Fastighetsenergi för att nå beställargruppen och påvisa allt det mervärde som de kan leverera. Det är vanligt att som fastighetsägare fokusera på vad man vill ha gjort istället för att se vad man önskar av sin fastighet.

– Det är ju mycket bättre att säga vad det är jag vill ha. Jag skulle vilja ha ett effektivt inomhusklimat, en låg energiräkning och en långsiktig investering, så att jag slipper ha underhållskostnader hela tiden, säger Hans Nyblom, affärsutvecklare hos Installatörsföretagen.

Energieffektiva system och fastigheter


Hans poängterar vikten av att faktiskt veta vad som händer med en fastighet, exempelvis så händer det idag att fastighetssystem körs mot varandra istället för att vara samordnade, detta innebär en stor energi- och kostnadsförlust. Om man istället digitaliserar på rätt sätt och låter system samordnas kan man spara mycket och dessa besparingar kan i sin tur satsat på mer energieffektivisering av fastigheten.

– Digitalisering skapar förutsättningar för energieffektivisering som ger ekonomiska förutsättningar för att beta av renoveringsskulden. Det ökar värdet på fastigheterna och sänker belåningskraven samt minskar energiåtgången.

Installatörsföretagen och Fastighetsenergi

Många branscher står inför olika utmaningar idag och installationsbranschen är inget undantag. Hans Nyblom, affärsutvecklare hos Installatörsföretagen menar att om installations- och fastighetsenergibranschen ska lyckas med en långsiktig lönsamhet krävs det en förändringsbenägenhet.

 – Vi är inne i ett paradigmskifte som kommer ställa helt nya krav.

Hans har lång erfarenhet från elbranschen där han arbetat i ett flertal olika roller. Han har exempelvis arbetat på Ahlsell som försäljningschef där han ansvarade för el-grossen i Mälardalen och idag arbetar han på Installatörsföretagen som expert inom affärsutveckling.

Om branschen inte är öppen för förändring så blir det svårt att överleva och andra aktörer kommer att ta över berättar Hans. Genom tiden har det funnit arbetsgrupper och företag som varit starka men på grund av att de inte följt med i utvecklingen så har de bara på några år försvunnit från marknaden.

 – Så det vi måste göra är att vara förändringsbenägna och ta till oss ny teknik och använda projektledning så som man gör i IT-projekt.

Varför ska man besöka Fastighetsenergi?

– Att gå på de här seminarierna, att se den här konstellationen, det är en ny ögonöppnande bredd där vi tittar på just värdet av det som energisystemen presterar. Det vill säga, få en djupare förståelse över värdet som vi skapar med de fastighetsnära energisystemen, menar Hans.

– Ta chansen som fastighetsägarrepresentant att gå på den här line-upen - den har vi inte sett förut!