Var med utveckling

Konferensen Framtidsspaning Fastighetsenergi sätter fokus på fastigheter som både använder och producerar energi, så kallade prosumenter. Detta skapar behov av helt nya tjänster och produkter vilket också innebär nya krav på kunskap avseende teknik, tillämpningar, erfarenheter och regelverk.

Vi frågade konferensens moderator Lars Albinsson om vad han ser för utveckling inom fastighetsenergi. Lars som idag arbetar med konsortiet Bygg 4.0 har en 30-årig erfarenhet av att organisera och leda innovationsprojekt för bland annat företag som Volvo, Ikea och Microsoft - där mycket är kopplat till digitalisering
 
–  Många stora hus har potential att vara energiproducenter. Det sker redan via solpaneler och det är en intressant utveckling.
 
–  Istället för att städer ska vara beroende av kraftverk som står för energi så kan utvecklingen bli att städer blir mer självförsörjande och förser sig själva med energi. Det kan till och med bli att man exporterar energi.  
 
Fastigheter och digitalisering
 
Förnybar energi eller energiomställningen drivs på idag av den teknikutveckling som sker vilket skapar nya krav, utmaningar och möjligheter på fastigheterna.  
 
– idag är det lätt att tänka på sina hus som en stor fysiskt hus av cement och betong men framöver kommer det att blir mer att man ser ett system.
 
– Jag tror också att digitalisering på många olika sätt kommer att förändra energiförbrukningen I fastigheten där kanske fastigheterna inte ses som isolerade energiförbrukare utan mer integreras i ett mer intressant system. Energi och de digitala elektriska systemen kommer att spela en allt viktigare roll för fastigheter.
 
Vad konferensen erbjuder
 
Dagen kommer att erbjuda ett smörgåsbord av nya tankesätt och möjligheter att utveckla väl fungerande och energieffektiva byggnader samt ge en god inblick i teknikutvecklingen som sker idag och framåt.
 
– Det här området, fastighetsenergi, kommer att genomgå en fascinerande förändring de närmaste åren som kommer att förbluffa oss, det här är ett bra tillfälle att se till att man är med i den här utvecklingen, avslutar Lars.