Anders Kallebo, myrspoven

Anders Kallebo

Anders Kallebo är delägare i ett start up-bolag Myrspoven och han har 12-årig erfarenhet av att arbeta med energirelaterade projekt i Sverige och internationellt.

Myrspoven AB är en svensk start-up som tagit sig an utmaningen att låta fastighetsbranschen på riktigt ta del av de stora tekniksprång som på senare år skett inom artificiellintelligens. Myrspoven har utvecklat ett system som med hjälp av AI i realtid driftoptimerar komplexa fastigheter. Optimeringen sker inte bara med hänsyn till att ge rätt klimat i byggnaden utan även utifrån den totala mediakostnaden (energi och effekttariffer, returtemperaturer m.m.)

Hur ser framtidens fastighetsenergi ut tror du?
– Jag tror att den allmänna elektrifiering kombination med övergången till mer förnyelsebart i vår energimix kommer att skapa mer komplexa tariffsystem vilket i sin tur kommer att belöna flexibla och anpassningsbara brukare

Vad vill du förmedla genom din föreläsning?
– Vilka möjligheterna som skapas genom att applicera modern ”Tech” inom fastighetsautomation.

Vad kan vi åhörare förvänta oss av en föreläsning med dig?

– Konkreta exempel på hur AI används för energioptimering idag samt spaningar om vilka ytterligare möjligheter vi ser att tekniken skapar.

Hur kan dagens fastighetsägare bli bättre rustade inför framtiden?
– Vad gäller tekniksidan så ser jag att det primära är att som beställare vara aktiv och på hugget vid varje om och nybyggnation så att alla fastighetssystem blir så strukturerade och tillgängliga som möjligt, på så sätt skapas en flexibilitet att billigt i större skala implementera de nya eventuella tjänster.

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på Framtidsspaning Fastighetsenergi?
– Jag hoppas på ett ganska fritt dialogklimat så att olika perspektiv och aktörer får säga sitt.

Varför väljer du att delta på Framtidsspaning Fastighetsenergi?

– Det är ett ypperligt tillfälle för oss på Myrspoven att dels få synas men även att få viktig input till hur vi skall utveckla vår produkt.

Till talarsidan »

Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »