filip haddad

Intervju med Filip Haddad

Filip arbetar idag på E.ON som affärsutvecklare på Integrated Energy Solution som är en inkubator för hållbara och innovativa energilösningar.

Filip har tidigare arbetat med rådgivning och consulting på energimarknaden i Mellanöstern för Business Sweden. Han har M.Sc inom Industriell Ekonomi med inriktning mot energisystem och hållbar utveckling.  

Hur ser framtidens fastighetsenergi ut tror du?
– På E.ON pratar vi om tre stora trender inom energimarknaden som vi sammanfattar med 3D. Decentralisering, Dekarbonisering och Digitalisering.
Väldigt kort handlar Decentralisering om att den småskaliga energiproduktionen ökar mer och mer, Dekarbonisering berör omställningen till ett grönare samhälle och Digitaliseringen handlar om det smarta hemmet och hur vi optimerar vår energianvändning för att göra så mycket som möjligt av så lite som möjligt.

Vad vill du förmedla genom din föreläsning?
– Jag vill skapa en diskussion kring morgondagens energisystem och hur vi tillsammans kan dela energi med varandra för att optimera vår energianvändning. Det behöver inte vara så svårt, om man har de rätta verktygen. Idag är vi duktiga på att analysera hur vi själva kan vara mer effektiva, men hur tar vi nästa steg? Det vill jag prata om.

Vad kan vi åhörare förvänta oss av en föreläsning med dig?

– Jag kommer att beröra alla 3 D:en och hur vi kan arbeta med lösningar som underlättar för fastigheter att ställa om och vara rustade för de krav som ställs på framtidens energisystem. Konkret kommer jag att prata om E.ONs energilösning ectogrid™ som möjliggör energidelning mellan   fastigheter – här kan du få reda på lite mer om vad jag kommer att prata om.

Hur kan dagens fastighetsägare bli bättre rustade inför framtiden?
– Ett första steg är att använda grön energi, vilket vi i Sverige är rätt duktiga på. Det är en hygienfaktor i dagens gröna samhälle om man vara konkurrenskraftig. Nästa steg är att energieffektivisera  och balansera sin energianvändning inom fastigheten. Det är inte alls ovanligt idag att man kyler och värmer fastigheten samtidigt,  det vill vi undvika. Men framförallt så måste vi lyfta blicken och tänka ett steg längre. Hur kan min fastighet vara en del av ett större nätverk som delar energi med varandra för att optimera helheten?

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på Framtidsspaning Fastighetsenergi?
– Företag som precis som vi på E.ON har en stark hållbarhetsagenda. Framtidens energiteknik är redan utvecklad, jag vill träffa personer som vill vara med och implementera den tillsammans med oss.

Varför väljer du att delta på Framtidsspaning Fastighetsenergi?

– Jag tycker att det är ett väldigt bra forum att dela kunskap med varandra. Vi alla sitter i våra kammare till vardags och grubblar över massa saker. Det är när vi nätverkar med varandra som vi faktiskt får saker och ting att hända på riktigt.

Till talarsidan »

Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »