jan thorsson

Intervju med Jan Thorsson

Jan Thorsson är vd på Vårgårdabostäder. Jan har lång erfarenhet av fastigheter och energifrågan kopplad till fastigheter. Som vd för Vårgårdabostäder driver Jan en satsning för att göra byggnader från miljonprogrammet självförsörjande med hjälp av solceller och energilagring i batterier och vätgas för uppvärmning och fastighetsel.

Hur ser framtidens fastighetsenergi ut tror du?
– Framtidens byggnader kommer ha betydligt mindre behov av köpt energi.

Vad vill du förmedla genom din föreläsning?
– Långtidslagring av energi skapar nya möjligheter.

Vad kan vi åhörare förvänta oss av en föreläsning med dig?
– Att det finns teknik för energilager av fossilfri energi och att det är en lönsam affär för fastighetsägaren.

Hur kan dagens fastighetsägare bli bättre rustade inför framtiden?
– Var aktiv, Våga ta beslut, Vänta inte för framtiden är nu.

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på Framtidsspaning Fastighetsenergi?
– Fastighetsägare  ( Ekonomi och miljö är vår utmaning. Tekniken är lösningen så besluten ligger på VD och styrelsen)  

Varför väljer du att delta på Framtidsspaning Fastighetsenergi?
– Få möjlighet att inspirera andra att våga bli självförsörjande och fossilfri.

Till talarsidan »

Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »