lindborg

Intervju med Joachim Lindborg

Joachim är teknisk chef på Sustainable Innovation. Joachim har bakgrund inom distribuerade system och Internet of things och arbetar främst med elnätets flexibilitet och möjligheter att automatiskt minska onödiga effekttoppar.

Hur ser framtidens fastighetsenergi ut tror du?
– Jag tror på mer energiseffektivisering, har man inte optimerat sina system måste man göra det.Vi kommer att behöva jobba mer i kvarter, områden och "gifta ihop olika bärare av energi, värme eller kyla och vätgas.

Vad vill du förmedla genom din föreläsning?
–  Jag vill förmedla att tjänsten elsystem kommer att förändras och digitaliseras på samma sätt som många andra tjänster. Det kan vara svårt att förutse hur det kommer att bli men som med alla resurser är det viktigt att optimera sin användning. Det är även viktigt att de verksamheter man har i fastigheten är med på båten.

Vad kan vi åhörare förvänta oss av en föreläsning med dig?
– Framtidstro, engagemang, skratt och "oj det visste jag inte"

Hur kan dagens fastighetsägare bli bättre rustade inför framtiden?
– Börja med dialog med de egna verksamheterna och ha en tät dialog med grannfastigheter och se vilka möjlighete som finns i området. Kan man samsas om laddning, solceller, vätgaslager? Är det någon som skall göra en takrenovering? Eller är det till och med så att man kan börja hyra värmepumpar från någon?

 Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på Framtidsspaning Fastighetsenergi?
– Andra energiintresserade och de som har ställts inför utmaningar med elbilar, laddning, effekttariffer och digitaliseringsnyttor.

Varför väljer du att delta på Framtidsspaning Fastighetsenergi?
 Fastighetssektorn är en mycket stor och i stort behov av omställning.

Till talarsidan »

Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »