Johanna Lakso

Intervju med Johanna Lakso

Johanna Lakso är VD för Power Circle, en intresseorganisation som lyfter elens möjligheter att bidra till hållbar samhällsutveckling.

Johanna Lakso är VD för Power Circle, en intresseorganisation som lyfter elens möjligheter att bidra till hållbar samhällsutveckling. Verksamheten kretsar mycket kring smarta elnätstekniker, framtidens elsystem och elektrifierade transporter. Johanna har själv en teknisk bakgrund och en stor passion för klimatfrågor

Hur ser framtidens fastighetsenergi ut tror du?
– Jag tror att fastigheterna kommer ha en mycket större roll i framtidens energisystem. Fastigheter har mycket att erbjuda elmarknaden!

Vad vill du förmedla genom din föreläsning?
– Nya tankar om hur framtidens elsystem skulle kunna se ut.

Vad kan vi åhörare förvänta oss av en föreläsning med dig?

– Att lära sig mer om elsystemet idag och i framtiden.

Hur kan dagens fastighetsägare bli bättre rustade inför framtiden?
– Genom att få tillgång till kunskap om sina egna möjligheter.

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på Framtidsspaning Fastighetsenergi?

– Ser fram emot att träffa energiintresserade personer utanför den traditionella energibranschen.

Varför väljer du att delta på Framtidsspaning Fastighetsenergi?

– För att vårt hållbara samhälle blir allt mer sammankopplat genom elektrifieringen.

Till talarsidan »

Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »