Samuelsson, kent

Intervju med Kent Samuelsson

Kent Samuelsson, VD och delägare i Samster AB och har 30 års erfarenhet inom styr- och regler för fastigheter, energi och solsystem.

Samster AB arbetar i huvudsak med att reducera energi- och effektbehov i fastigheter. Vår egenutvecklade "kalla hybrid" används främst tillsammans med värmepumpar för att maximera energiuttaget från solen. Vi hoppas kunna förbättra och rädda många befintliga bergvärmeanläggningar och samtidigt erbjuda nya effektiva lösningar, inte bara i Sverige utan även internationellt.

Hur ser framtidens fastighetsenergi ut tror du?
– Fastigheterna kommer i större utsträckning att ta vara på solenergin och cirkulera/ackumulera både vatten och energi lokalt. Flera system kommer att samverka såsom solpaneler, solhybrider, värmepump, gråvattenrening, värmeackumulering ( i ackumulatortank, husgrund och berg ) och i vissa fall även vätgas och biogasgenerering/ackumulering.

Vad vill du förmedla genom din föreläsning?
– Att solenergin kan tas tillvara och ackumuleras på flera sätt. Det handlar både om att öka utbytet, förenkla installationerna, öka driftsäkerheten, öka livslängden, spara överskottet samt använda energin på rätt sätt.

Vad kan vi åhörare förvänta oss av en föreläsning med dig?

– Lite tillbakablick, nya grepp, framtidstro och framförallt en bred syn på hur vi skall ta vara på solenergin på bästa sätt.

Hur kan dagens fastighetsägare bli bättre rustade inför framtiden?
– Genom att öka kunskapsnivån och därigenom kunna välja ut de system, produkter, energislag och metoder som ger bäst förutsättningar att drifta fastigheterna på ett så ekonomiskt och miljövänligt sätt som möjligt. Man kan inte bli expert på allt, men kan kan lära sig sålla bland experternas budskap.

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på Framtidsspaning Fastighetsenergi?
– Fastighetsägare, fastighetsskötare, driftspersonal, Installatörer, kollegor i branschen.

Varför väljer du att delta på Framtidsspaning Fastighetsenergi?

– Jag brinner för solenergi och har ett stort miljöintresse. Detta är ett bra sätt att ge min syn på hur vi kan agera och samtidigt få direkt återkoppling. Det är samtidigt ett gyllene tillfälle att lyssna på andra och öka kunskapen på de områden där jag vill veta mer.

Till talarsidan »

Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »