Persson, Mari-Louise

Intervju med Mari-Louise Persson

Mari-Louise Persson är energistrateg på Riksbyggen. Mari-Louise arbetar med de strategiska energivalen både för Riksbyggens nyproduktion såväl som förvaltning av det befintliga beståndet. Mari-Louise sitter med i forskningsprojekt, Prisdialogen, Nils Holgersson och Värmemarknadskommittén och har tidigare erfarenhet av energifrågor på Uppsala universitet, Boverket och Uppsala kommun.

Hur ser framtidens fastighetsenergi ut tror du?
– Bättre kontroll på styrningen med smarta algoritmer och mer inslag av egenproducerad el.

Vad vill du förmedla genom din föreläsning?
– En snabb inblick i hur bergvärme och fjärrvärme kan kombineras med solceller och batterilager i ett nybyggt flerfamiljshus.
 
Vad kan vi åhörare förvänta oss av en föreläsning med dig?
– Ett konkret exempel på hur framtidens energisystem i byggnader kan komma att se ut.

Hur kan dagens fastighetsägare bli bättre rustade inför framtiden?
– Passa på att effektivisera i samband med renoveringar och ombyggnationer.

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på Framtidsspaning Fastighetsenergi?

– Det finns många spännande programpunkter, men jag är extra nyfiken på att höra Jan Thorsson berätta mer om Vårgårdabostäders satsning på solceller i kombination med vätgas och bränsleceller.

Varför väljer du att delta på Framtidsspaning Fastighetsenergi?

– För att det blir trevligt och lärorikt så klart!

Till talarsidan »

Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »