mikael karlsson

Intervju med Mikael Karlsson

Mikael Karlsson arbetar som digitaliseringstrateg på Futurum fastigheter i Örebro.

Hur ser framtidens fastighetsenergi ut tror du?
– Framtidens fastigheter blir en del av energisystemet, mot att tidigare varit en osmart förbrukare så kommer det att skapas en dynamik mellan producent och konsument. Fastigheterna kommer vara en del av energisystemet där de styr sin förbrukning efter tillgång, detta gäller såklart alla energislag. Genom att energiproducenten kommunicerar med fastigheten så kan effekttoppar planas ut, fastigheterna kan med egna energilager sälja tillbaka energi vid behov samt klara sig utan energileverans korta perioder utan att slutbrukarna märker något.  

Vad vill du förmedla genom din föreläsning?
– Visa vad vi som fastighetsägare har lyckats skapa tillsammans med vår fjärrvärme producent E.on, ett smart reglerat fjärrvärmenät, där fastigheterna hjälper E.on att skapa ett stabilare och säkrare fjärrvärme nät.
 
Vad kan vi åhörare förvänta oss av en föreläsning med dig?
– Efter min föreläsning kommer man att förstå att det går att samarbeta med stora leverantörer och skapa en affärsmodell som båda parter tjänar på utan att man tappar kontrollen över sin fastighet.

Hur kan dagens fastighetsägare bli bättre rustade inför framtiden?
– Genom att påbörja sin digitalisering av fastigheterna, sluta tänka fastigheterna som dumma byggnader utan se de som en del av energisystemet.

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på Framtidsspaning Fastighetsenergi?
– Mishai Centego om nya affärsmodeller för elmarknaden

Varför väljer du att delta på Framtidsspaning Fastighetsenergi?

– Vill visa vad vi har gjort för att sprida kundskap och bygga nätverkande

Till talarsidan »

Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »