roger husblad

Intervju med Roger Husblad

Roger Husblad är jur.kand utbildad och har arbetat med energifrågor sedan 1996, först som anställd på Energimyndigheten och sedan 1999 på Energimarknadsinspektionen.

Roger var chef för koncessionshanteringen 2010-2013 och är nu expert på rättssekretariatet. Roger har senast varit sekreterare i Nätkoncessionsutredningen som pågått 2018-2019.


Hur ser framtidens fastighetsenergi ut tror du?

Jag tror på en fortsatt utveckling mot lokal elproduktion, ökad flexibilitet i användning och egna energilager. Samtidigt fotsätter elektrifieringen av vårt vardagsliv, bl.a. med laddstolpar för fordon. Sammantaget leder detta till att fastighetsenergi i allt större utsträckning handlar om egna små energisystem.

Vad vill du förmedla genom din föreläsning?
Min föreläsning handlar om lagda och kommande lagförslag som påverkar den fortsatta utvecklingen inom fastighetsenergi.
 
Vad kan vi åhörare förvänta oss av en föreläsning med dig?
Min förhoppning är att, förutom förmedla de faktiska förslagen, visa på vilka utmaningar som finns när regelverket ska anpassas till framtidens behov.

Hur kan dagens fastighetsägare bli bättre rustade inför framtiden?
ed kännedom om kommande förslag och de utmaningar som är förenade med dessa kan fastighetsägarna dels förbereda sig för framtiden, dels få en ökad förståelse för vilka motstående intressen som man måste ta hänsyn till.

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på Framtidsspaning Fastighetsenergi?
Jag ser fram emot en fortsatt dialog med alla berörda intressenter.

Varför väljer du att delta på Framtidsspaning Fastighetsenergi?
Jag tycker det är viktigt att sprida kunskap om de förslag som finns och kommer samt vilka intressen som berörs av förslagen.

Till talarsidan »

Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »