Sander Shuur

Intervju med inspirationsföreläsaren Sander Schuur

Sander Schuur är kreativ chef hos Belatchew Arkitekter och leder kontorets tävlingsverksamhet, tidiga skeden och bevakar den kreativa processen för att leverera kvalitativ arkitektur.

Sander har en unik kunskap att jobba med arkitektur i en bredd internationell kontext. Sander Schuur, MScA, har en master i arkitektur från Technical University Delft, Holland och har jobbat som arkitekt hos kontor i Rotterdam, Amsterdam och New York City.

Sander Schuur har också grundat STHLMNYC, ett initiativ som knyter samman arkitekter, stadsplanerare, fastighetsutvecklare och akademin i Stockholm och New York City i syfte att påverka dessa städers framtid genom att ta fram nya innovativa lösningar.

Hur ser framtidens fastighetsenergi ut tror du?
– Det är sannolikt att energibehovet hos byggnader minskar eftersom de i framtiden kommer att vara mer energieffektiva. Jag tror att såväl enskilda byggnader som hela stadsdelar kommer att kunna bli självförsörjande på el. Det krävs många nya smarta innovativa lösningar och mer effektiv programmering av våra städer och byggnader för att säkra energibehovet och minska klimatpåverkan.

Vad vill du förmedla genom din föreläsning?

– Det krävs många nya smarta innovativa lösningar och mer effektiv programmering av våra städer och byggnader för att försörja energibehovet och minska klimatpåverkan.

Vad kan vi åhörare förvänta oss av en föreläsning med dig?
– Nya innovativa lösningar och ett arbetssätt och attityd som krävs.

Hur kan dagens fastighetsägare bli bättre rustade inför framtiden?
– Genom att ha bra koll på andra branschen, vara uppdaterade om ny teknik, tänka mer progressivt och våga sätta målet högt.

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på Framtidsspaning?
– Inspirerande personer som jobbar med de mest innovativa teknologier och lösningar.

Varför väljer du att delta på Framtidsspaning Fastighetsenergi?

– Energieffektivitet är otroligt viktig för att minska vårt klimatpåverkan och skapa ett mer hållbart samhälle.

Till talarsidan »

Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »