Malmberg

Träffa Malmberg

Malmberg är ett miljöteknikbolag med kompletta lösningar inom vattenrening, biogas, geoenergi och borrning.

Ett femte generationens familjeföretag med över 150 års erfarenhet som gjort oss marknadsledande inom våra kompetensområden och med ett starkt fokus på hållbarhet och miljö.

Varför ska besökaren komma och träffa dig?
I berg, grundvatten och jord finns mängder av gratis energi som bara väntar på att få värma upp deras fastigheter.
Med en geoenergianläggning från Malmberg producerar man sin egen energi och man sänker sina uppvärmningskostnader rejält – samtidigt som man gör en insats för miljön. Kan det bli bättre?

Varför tycker du att detta event är intressant att ställa ut på?
Energieffektiva byggnader med förnybar energi är ett måste för att vi ska ha en chans att uppnå FN:s mål nummer 7 ”Hållbar energi för alla” av de globala målen. En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Vi vill inspirera beslutsfattare, byggherrar, fastighetsägare och förvaltare att geoenergi är en förnybar & effektiv energilösning som ligger helt rätt i tiden! För att föra denna diskussionen i rätt riktning så är Framtidsspaning Fastighetsenergi helt rätt forum för oss.  
 
Malmberg

Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »