Siemens

Träffa Siemens

Världen står inför många utmaningar och några av dessa är urbanisering och klimatförändringar. Siemens Smart Infrastructure kopplar intelligent ihop energisystem, byggnader och industrier för att anpassa och utveckla vårt sätt att leva och arbeta.

Det hjälper våra kunder att trivas, samhällen att utvecklas och stöder hållbar utveckling. Vi gör detta från makro till mikronivå, från fysiska produkter, komponenter och system till anslutna, molnbaserade digitala erbjudanden och tjänster. Från intelligent nätstyrning och elektrifiering till smarta lagringslösningar, från byggnadsautomation och styrsystem till omkopplare, ventiler och sensorer - allt för att skapa en hållbar och bra miljö för människor att leva och jobba i!

Varför ska besökaren komma och träffa dig
Passa på och träffa Siemens på plats och diskutera framtidens byggnader och infrastruktur.
Tekniken finns redan idag för att kunna bygga hållbara byggnader och städer. Vi på Siemens har produkterna, systemen och tjänsterna för att lyckas med detta. Välkommen till oss för att prata framtidens lösningar för fastighetsenergi redan idag!
    
Varför tycker du att detta event är intressant att ställa ut på
Siemens vill visa på att tekniken för att bygga hållbara byggnader och städer redan finns. Det är upp till oss som tjänste- och teknikleverantör tillsammans med beställare och påverkare att våga ta stegen som krävs. Vi vet vilka steg som kan tas för att lyckas med detta.


Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »