Trebor Group

Träffa Trebor Group


Trebor Group AB är idag ett av nordens största specialistföretag för CitectSCADA och har utvecklat ett antal världsunika add-ons.

På senare tid har vi utvecklat egna innovativa lösningar i arbetet mot ett gemensamt mål – ge våra kunder tillgång till det bästa marknaden har att erbjuda!

Varför ska besökaren komma och träffa dig?

Ett stort problem i fastigheter idag är belysning, hyresgäster klagar på att belysningstyrningen inte fungerar som det är tänkt och det står och lyser i onödan. Vi har lösningen för detta och mer därtill!
Trebor DALI Visualizer är ett komplett belysningsövervaknings-, programmerings-, implementerings- & förvaltningssystem för samma kostnad som din nuvarande belysningsanläggning. Samtidigt som man värnar om fastighetens ekologiska fotavtryck.

Varför tycker du att detta event är intressant att ställa ut på?
Vi vill inspirera dagens beslutsfattare, byggherrar, fastighetsägare, förvaltare och projektörer att belysningsövervakningssystem är ett viktigt steg i rätt riktning för framtidens miljökrav. Framtidsspaning Fastighetsenergi är därav helt rätt forum för oss.


 
Trebor 


Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »