vitec

Träffa Vitec

Som en del i Vitec Software Group finns affärsområdet Bygg & Fastighet, en ledande aktör inom programvaror till bygg- och fastighetsbranschen.

Vi erbjuder kompletta affärssystem för en effektiv och lönsam byggnation, förvaltning och utveckling av fastigheter. I vårt erbjudande finns också energi- och miljöuppföljningssystem för en effektiv energianvändning och hållbar utveckling.

Varför ska besökaren komma och träffa dig?
Vitec Energiuppföljning hanterar alla typer av energi- och medieanvändning som ger lättlästa och utförliga rapporter med både grafiska bilder och tabeller. Du har möjlighet till automatiska kontroller av mätarställningar som avviker mot det normala, jämföra fastigheter- områden med varandra, lägga budget, sätta mål och följa upp dessa. Programmet stödjer både automatiska importer av mätarställningar/energianvändningar, avläsning genom app och manuella avläsningar om så önskas.

 I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning: Nyckeltalsanalys, Effektsignatur, Delta-T analys, Kostnadsuppföljning, Budgetsimulering, Dynamisk export till Excel, Schemalagda tjänster, Miljöredovisning, Export till Word och PDF samt Avancerade rapporter.

 

vitec
 

Till Framtidsspaning Fastighetsenergis program »