lindborg

Smarta elsystem vad innebär det för fastighetsägare, hur fungerar det och hur fungerar det inte idag?

Joachim Lindborg, Sustainable Innovation, SUST

Joachim Lindborg berättar om smarta elnät ur byggnadsperspektiv. Vad gör en byggnad smart, vilka installationssystem berörs, hur fungerar det och vilka hinder finns i t.ex. lagstiftning idag? Joachim berättar om erfarenheter Sustainable Innovations genomförda och pågående projekt.

Mer om Joachim »

Tillbaka till programmet »