roger husblad

Presentation av utredning av koncessionsrätten och författningsförslag för det omarbetade elmarknadsdirektivet

Roger Husblad, Energimarknadsinspektionen, Ei

Ei är den myndighet som löpande hanterar frågor om koncessionsplikt och representanter för myndigheten genomför en utredning om förnyad av koncessionsplikten för att undanröja hinder som finns i lagstiftningen idag för småskalig energiproduktion. Ei ska också presentera ett författningsförslag för genomförande av det nya omarbetade elmarknadsdirektivet senast den 29 november. Utredningarnas påverkan på fastighetssektorn presenteras på konferensen.

Mer om Roger »

Tillbaka till programmet »